COO ČR - hlavní zaměření: * oblasti civilní ochrana, pomoc při mimořádných událostech, zajištění ochrany obyvatelstva v obci či kraji ve spolupráci především se složkami IZS a MV * příprava specialistů OO (krizového štábu obce) v souladu s vyhláškou č. 380 / 2002 Sb. s cílem dosažení statutu spolku jako složky IZS